ตารางการอบรมโครงการ โตโยต้า เรซซิ่ง สคูล เมษายน 2560 - มีนาคม 2561
30 เมษายน 2560 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
6 พฤษภาคม 2560 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing
4 มิถุนายน 2560 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
16 กรกฎาคม 2560 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
13 สิงหาคม 2560 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
10 กันยายน 2560 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
15 ตุลาคม 2560 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing
26 พฤศจิกายน 2560 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
17 ธันวาคม 2560 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
21 มกราคม 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
18 กุมภาพันธ์ 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
4 มีนาคม 2561 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing


© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL