ตารางการอบรมโครงการ โตโยต้า เรซซิ่ง สคูล เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
28 เมษายน 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
11 พฤษภาคม 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
23 มิถุนายน 2562 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing
21 กรกฎาคม 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
18 สิงหาคม 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
15 กันยายน 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
20 ตุลาคม 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
24 พฤศจิกายน 2562 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing
15 ธันวาคม 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
19 มกราคม 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
9 กุมภาพันธ์ 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
15 มีนาคม 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
TRS Scoop VTR
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL