การอบรม TOYOTA Racing School รุ่น 73 หลักสูตร Advance วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
การอบรม TOYOTA Racing School รุ่น 72 หลักสูตร Basic วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
การอบรม TOYOTA Racing School รุ่น 68 หลักสูตร Advance วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 67 (Basic) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนาม TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK


การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 66 (Racing) วันที่ 15 ตุลาคม 2560 สนาม BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing
การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 65 (Advance)
วันที่ 10 กันยาน 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park


การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 64 (Basic)
วันที่ 13 สิงหาคม 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park
การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 63 (Advance)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park


การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 62 (Basic)
วันที่ 4 มิถุนายน 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park
การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 61 (Racing)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560


การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 60 (Advance)
วันที่ 30 เมษายน 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park
การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 59 (Basic)
วันที่ 12 มีนาคม 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park


การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 58 (Basic)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park
การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 57 (Basic)
วันที่ 22 มกราคม 2560
สนาม TOYOTA Driving Experience Park


การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 45 (Advance)
วันที่ 17 มกราคม 2559
สนาม TOYOTA Driving Experience Park
การอบรม Toyota Racing School
รุ่นที่ 42 (Basic)
วันที่ 11 ตุลาคม 2558
สนาม TOYOTA Driving Experience Park


การอบรม Toyota Racing School
หลักสูตรทักษะการขับขี่ขั้นสูง
รุ่นที่ 40 วันที่ 16 สิงหาคม 2558
ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์
การอบรมToyota Racing School
รุ่นที่ 28 (Basic)
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี


การอบรม Toyota Racing
School รุ่นที่ 25 (Advancc)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
การอบรมToyota Racing
School รุ่นที่ 26 (Basic)
วันที่ 15 มิถุนายน 2557
สนามไทยแลนด์เซอร์กิต
นครชัยศรี


การอบรมToyota Racing School รุ่นที่ 24 ( Basic )
วันที่ 27 เมษายน 2557
สนามไทยแลนด์เซอร์กิต
นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
Toyota Racing School
Road Show
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 กันยายน 2013


Toyota Racing School
Road Show
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10 กันยายน 2013
Toyota Racing School
Road Show
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
23 สิงหาคม 2013


1 | 2 | 3 | 4 | 5
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL