ปี 2012 การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 4
ปี 2012 การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 3


ปี 2012 การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 2
ปี 2012 การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 1


ปี 2011 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2011 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปี 2011 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2011 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ


1 | 2 | 3 | 4 | 5
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL