ปี 2011 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี


ปี 2011 ราชภัฏสวนสุนันทา
ปี 2011 มหาวิทยาลัยสยาม


ปี 2011 มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น
ปี 2011 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


สนามที่ 3 โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต 2012 สวนสาธารณะ สะพานหิน ภูเก็ต
สนามที่ 2 โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2012 เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต มาเลเซีย


1 | 2 | 3 | 4 | 5
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL