การอบรมToyota Racing School
รุ่นที่ 28 (Basic)
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี
การอบรม Toyota Racing
School รุ่นที่ 25 (Advancc)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557
สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต


การอบรมToyota Racing
School รุ่นที่ 26 (Basic)
วันที่ 15 มิถุนายน 2557
สนามไทยแลนด์เซอร์กิต
นครชัยศรี
การอบรมToyota Racing School รุ่นที่ 24 ( Basic )
วันที่ 27 เมษายน 2557
สนามไทยแลนด์เซอร์กิต
นครชัยศรี อ.นครชัยศรี


Toyota Racing School
Road Show
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 กันยายน 2013
Toyota Racing School
Road Show
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10 กันยายน 2013


Toyota Racing School
Road Show
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
23 สิงหาคม 2013
Toyota Racing School
Road Show
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 สิงหาคม 2013


Toyota Racing School
Road Show
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16 สิงหาคม 2013
การอบรม Toyota Racing School
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
สนามพีระเซอร์กิต ปี 2013


ปี 2013 การอบรม Toyota Racing School วันที่ 9 มิถุนายน 2556 สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี
ปี 2013 การอบรม Toyota Racing School วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี


1 | 2 | 3 | 4 | 5
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL