การอบรมToyota Racing School รุ่นที่ 28 (Basic) วันที่ 3 สิงหาคม 2557 สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL