การอบรม Toyota Racing School รุ่นที่ 25 (Advance) วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL