การอบรมToyota Racing School รุ่นที่ 26 (Basic) วันที่ 15 มิถุนายน 2557 สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรี
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL