การอบรม Toyota Racing School หลักสูตรทักษะการขับขี่ขั้นสูง รุ่นที่ 40 วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL