การอบรม Toyota Racing School วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี ปี 2013
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL