การอบรม Toyota Racing School วันที่ 9 มิถุนายน 2556 สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี ปี2013
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL