การอบรม Toyota Racing School วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 สนามพีระเซอร์กิต ปี2013
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL