ตารางการอบรมโครงการ โตโยต้า เรซซิ่ง สคูล
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
Racing 19 เมษายน 2563 (เลื่อน) BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Basic 17 พฤษภาคม 2563 (เลื่อน) TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Advance 14 มิถุนายน 2563 (เลื่อน) TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Basic 12 กรกฎาคม 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Advance 9 สิงหาคม 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Racing 30 สิงหาคม 2563 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Basic 18 ตุลาคม 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Advance 15 พฤศจิกายน 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Basic 20 ธันวาคม 2563 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Advance 17 มกราคม 2564 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
Racing 7 กุมภาพันธ์ 2564 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT
Basic 14 มีนาคม 2564 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK
TRS Scoop VTR
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL